ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Στεβενίκου (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Στεβενίκον από το δήμο Πέτρας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κυβέρι αποσπάται από το δήμο Πέτρας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 475Α - 31/12/1915

Ο οικισμός Κυβέρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κορωνείας

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Ο οικισμός Στεβενίκον της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Τριάς

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αγίας Τριάδος

Κ. Αγίας Τριάδος (Αττικής και Βοιωτίας)

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Στεβενίκου

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Βοιωτίας

Κ. Αγίας Τριάδος (Βοιωτίας)

ΦΕΚ 223Α - 26/07/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Βοιωτίας από το νομό Αττικής και Βοιωτίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορώνειας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv