ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Αγίας Τριάδος (Φθιώτιδος)
Κ. Αγίας Τριάδος (Φθιώτιδος και Φωκίδος)
Κ. Αγιάσματος (Καβάλας)
Κ. Αγιάσματος (Κοζάνης)
Κ. Αγιάσου (Λέσβου)
Δ. Αγιάσου (Λέσβου)
Κ. Αγιάσσου (Λέσβου)
Κ. Αγιοβλασίτικων (Αχαΐας και Ήλιδος)
Κ. Αγιοβλασίτικων (Αχαΐας)
Δ. Αγιοβλασιτών (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)
Κ. Αγιονερίου (Θεσσαλονίκης)
Κ. Αγιονερίου (Κιλκίς)
Κ. Αγιονερίου (Αρκαδίας)
Δ. Αγιονορίου (Αργολίδος και Κορινθίας)
Κ. Αγιονορίου (Αργολίδος και Κορινθίας)

Επιστροφή