ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Αγίου Ακακίου (Καρδίτσης)
Κ. Αγίου Ανδρέου (Καβάλας)
Κ. Αγίου Ανδρέου (Αιτωλοακαρνανίας)
Κ. Αγίου Ανδρέου (Ευρυτανίας)
Κ. Αγίου Ανδρέου (Αρκαδίας)
Κ. Αγίου Ανδρέου (Αιτωλοακαρνανίας)
Κ. Αγίου Ανδρέου (Ιωαννίνων)
Κ. Αγίου Αντωνίου (Κιλκίς)
Κ. Αγίου Αντωνίου (Λασιθίου)
Κ. Αγίου Αντωνίου (Χαλκιδικής)
Κ. Αγίου Αντωνίου (Θεσσαλονίκης)
Κ. Αγίου Αντωνίου (Καστοριάς)
Κ. Αγίου Αντωνίου (Φλωρίνης)
Κ. Αγίου Αντωνίου (Θεσσαλονίκης)
Κ. Αγίου Αρσενίου (Θεσπρωτίας)

Επιστροφή