ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 890

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Public Procurement outside the EU (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : COSME: Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 15/09/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Public policies and indicators for well-being and sustainable development (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : HORIZON EUROPE 2021 - 2027/ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 20/04/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Smart local Administration (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : CNECT/2020/3855995
Πρόγραμμα : Shaping Europe’s digital future
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 10/09/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Conditions of irregular migrants in Europe (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : HORIZON EUROPE 2021 - 2027/ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 20/04/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : The EU Platform for regions (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : CNECT/2020/3855382
Πρόγραμμα : Shaping Europe’s digital future
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 10/09/2020

Επιστροφή