ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Αστικές Καινοτόμες Δράσεις: 5η πρόσκληση υποβολής προτάσεων


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : URBACT III
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Επιλέξιμοι είναι οι Δήμοι με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
- ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης παραγωγής αποβλήτων
- Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Αναπλάσεις, ποδηλατοδρόμοι, μονοπάτια, κινητικότητα σε αστικά κέντρα κλπ)
- Επενδύσεις για την βελτίωση της ενεργητικής αποδοτικότητας των μεταφορών ιδίως σε αστικές περιοχές (Β.Α.Α.)
- Προώθηση της απασχόλησης
- Δράσεις Πολιτισμού
- Φυσική - Πολιτιστική Κληρονομιά
Σκοπός / Στόχος : H πρόσκληση στοχεύει στην παροχή πόρων στις τοπικές αρχές προκειμένου να δοκιμάσουν νέες και καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση αστικών προκλήσεων
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - Καινοτόμες λύσεις για προσαρμογή στη δημογραφική κρίση, αντιστροφή δημογραφικών τάσεων, προσέλκυση συναφών οικονομικών δραστηριοτήτων και κατοίκων για αειφόρο αστική ανάπτυξη ως αντιστάθμισμα στις συνέπειες της δημογραφικής κρίσης
- Καινοτόμες λύσεις για τη μείωση των πλαστικών και άλλων φαρμακευτικών και υδάτινων αποβλήτων
- Δράσεις για καθαρές μεταφορές, καινοτόμες μορφές κινητικότητας, δράσεις για καθαρό αέρα
- Δοκιμή καινοτόμων λύσεων για την προσβασιμότητα και συμμετοχή σε πολιτιστικές δράσεις και την πολιτιστική κληρονομιά, που μπορεί να έχουν θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη και σε θέσεις εργασίας, την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική ένταξη
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 5.000.000 € max/έργο
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 12/12/2019
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες :
Επικοινωνία : Εθνικό Σημείο Επαφής:
Υπουργείο Ανάπτυξης Επενδύσεων
Υπόψιν κας Μ. Κωνσταντοπούλου,
τηλ.: 2103726031, 2103726000,
Ε-mail: urbact.eyssa@mnec.gr & mkonstantopoulou@mnec.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση