ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 890

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Return and readmission of irregular migrants in the EU (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : HORIZON EUROPE 2021 - 2027/ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : -

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : EasI 2020-PROGRESS-Εκσυγχρονισμός (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : VP/2020/003
Πρόγραμμα : EaSI: Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 15/10/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Traditional crafts for the future: a new approach (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : HORIZON EUROPE 2021 - 2027/ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 20/04/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : LIFE Integrated Projects 2020 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : LIFE 2014 - 2020
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 06/10/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Europe’s cultural heritage and arts – promoting our values at home and abroad (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : HORIZON EUROPE 2021 - 2027/ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 20/04/2022

Επιστροφή