ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Πρόσκληση δήμων για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2025


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : European Youth Forum - Policy Programme
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Δήμοι
Θεματικός τομέας : - ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Τοπική Δημοκρατία
Σκοπός / Στόχος : Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας διοργανώνει τον 17ο διαγωνισμό για την ανάδειξη της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας για το 2025, με χρονικό όριο υποβολής υποψηφιοτήτων στις 21 Φεβρουαρίου 2022.
Ο Διαγωνισμός είχε αναδείξει το Ρότερνταμ ως πρώτη πολιτισμική πρωτεύουσα νεολαίας το 2009, ενώ για το 2024 έχει κερδίσει το διαγωνισμό το Ghent.
Υποψηφιότητα μπορεί να υποβάλει κάθε δήμος που ανήκει σε χώρα –μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης η οποία έχει υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τον Πολιτισμό. Πρόκειται για έναν επιτυχημένο θεσμό που στοχεύει να ενδυναμώσει την συμμετοχή των νέων στα κοινά, σε όλες τις εκφάνσεις την τοπικής δραστηριότητας καθώς και να υποστηρίξει σταθερά την εδραίωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας στην νοοτροπία των νέων.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις :
Προϋπολογισμός πρόσκλησης :
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 21/02/2021
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες :
Επικοινωνία : email: youthforum@youthforum.org, eyc@youthforum.org
European Youth Forum
Rue de l’Industrie, 10
1000 Brussels
Belgium
https://www.youthforum.org/
contact: +32 2 793 75 20
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση