ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 873

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Gender and social, economic and cultural empowerment (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : HORIZON EUROPE 2021 - 2027/ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 20/04/2022

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για τη χρηματοδότηση έργων ενεργειακής αποδοτικότητας, παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, προστασίας του περιβάλλοντος και αστικής ανάπτυξης (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : Ταμείο Υποδομών - ΤΑΜΥΠΟΔ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : -

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Competence centres for social innovation - Κέντρα Ικανοτήτων για την κοινωνική καινοτομία (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : VP/2020/010
Πρόγραμμα : EaSI: Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 15/10/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Στρατηγικές Συμπράξεις για την αντιμετώπιση της κρίσης Covid-19 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : ERASMUS +
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 29/10/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Environmental Crime (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : ISFP-2020-AG-ENV
Πρόγραμμα : Internal Security Fund-Police
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 17/12/2020

Επιστροφή