ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 873

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : HORIZON 2020: Πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020"
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 29/01/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ολοκληρωμένα Τοπικά Ενεργειακά Συστήματα (Ενεργειακά Νησιά) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : HORIZON 2020: Πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020"
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 29/01/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Νησιωτικά Τοπικά Ενεργειακά Συστήματα χωρίς Άνθρακα (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : HORIZON 2020: Πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020"
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 29/01/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Βραβείο Mayor Paweł Adamowicz 2022: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : Adamowicz Award
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 31/10/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων 2020 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : ERASMUS +
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 26/02/2020

Επιστροφή