ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Βραβείο για την "Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2024" / European Green Capital Award 2024 (EGCA)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : European Green Capital Award 2024 (EGCA)
Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης :
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Πόλεις με πληθυσμό με περισσότερους από 100.000 κατοίκους
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Δράσεις αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (Αναπλάσεις, ποδηλατοδρόμοι, μονοπάτια, κινητικότητα σε αστικά κέντρα κλπ)
- Επενδύσεις σε μέσα και συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών
Σκοπός / Στόχος : H Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκηρύσσει το Βραβείο Ευρωπαϊκής Πράσινης Πρωτεύουσας για το 2024 για πόλεις με πληθυσμό με περισσότερους από 100.000 κατοίκους με σκοπό οι ευρωπαϊκές πόλεις να καταστούν ελκυστικότεροι και υγιεινότεροι τόποι – κατάλληλοι για τη ζωή. Πιο συγκεκριμένα, το διακεκριμένο Βραβείο Ευρωπαϊκής Πράσινης Πρωτεύουσας απονέμεται σε πόλεις οι οποίες πρωτοστατούν στη φιλική για το περιβάλλον διαβίωση σε αστικές περιοχές.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : (λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 600.000 ευρώ (ο νικητής)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη:   Λήξη: 25/03/2022
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες :
Επικοινωνία : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ &
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2022
Α.Π. 3142
Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας: 10563, Αθήνα
Πληροφορίες: Δρ.Αντώνιος Καρβούνης
Τηλέφωνο: 213 136 1114
E-mail: international@ypes.gr
a.karvounis@ypes.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση