ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Δημιουργική Ευρώπη 2021 - 2027/ Creative Europe Programme 2021-2027

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α./ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2021 - 2027
Στόχοι : Η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει 2,44 δισεκατομμύρια € στον πολιτιστικό και οπτικοακουστικό τομέα μέσω του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2021-2027). Μέσω του προγραμματος στηρίζονται οργανισμοί του οπτικοακουστικού τομέα για την ανάπτυξη, τη διανομή και την πρόσβαση σε οπτικοακουστικά έργα. Οι δράσεις αυτές έχουν στόχο να βοηθήσουν τους οργανισμούς του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που υπάρχουν την εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας και της παγκοσμιοποίησης. Επιδιώκεται, επίσης, η συνεισφορά των οργανισμών αυτών σε μία βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη μέσω της αύξησης των εργασιών τους. Τέλος, οι δράσεις του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» στοχεύουν στη διευκόλυνση της πρόσβασης των οργανισμών του πολιτιστικού και οπτικοακουστικού τομέα στις διεθνείς αγορές και στη δημιουργία νέων ακροατηρίων.
Σκοπός : Το νέο Πρόγραμμα "Δημιουργική Ευρώπη" είναι ένα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του "Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027" και αποτελεί μία μοναδική πρωτοβουλία για συντονισμένη και εποικοδομητική στήριξη στον πολιτιστικό, δημιουργικό και οπτικοακουστικό τομέα σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Ο κύριος στόχος του είναι να προάγει τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και να συμβάλει στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ταυτότητας.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Δράσεις του πολιτιστικού τομέα οι οποίες ενθαρρύνουν
- τη διακρατική συνεργασία,
- τις πλατφόρμες,
- τα δίκτυα
- τη λογοτεχνική μετάφραση.
Προϋπολογισμός : 2,44 δις €
Επικοινωνία : http://creative-europe.culture.gr/epikoinonia/
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 0030-210-3313848, 210-3230894, 210-3810348
E-mail: ced.greece@culture.gr
Παρατηρήσεις : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ / ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Πληροφορίες: Δρ.Αντώνιος Καρβούνης
Τηλέφωνο: 213 136 1114 της Χώρας
E-mail: a.karvounis@ypes.gr
international@ypes.gr
Ιστοχώρος προγράμματος : https://ec.europa.eu/culture/funding-creative-europe/about-creative-europe-programme
Xρήσιμες συνδέσεις : http://creative-europe.culture.gr/

Εκτύπωση   Προσκλήσεις