ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων και υποδομών περιφερειακής και τοπικής αρμοδιότητας στην Κεντρική Μακεδονία (μεταφερόμενα έργα)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠεΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021 - 2027
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια / ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Αριθμός πρόσκλησης : 4597
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΑΛΛΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : • ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,
• ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ,
• ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,
• ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ,
• ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ,
• ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ,
• ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ,
• ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ,
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Στήριξη ενεργειακής απόδοσης της έξυπνης διαχείρισης ενέργειας στις δημόσιες υποδομές (βελτίωση ενεργειακής απόδοσης δημόσιων κτιρίων, εφαρμογές κριτηρίων βιοκλιματικού σχεδιασμού κτίρια όπως κολυμβητήρια, σχολεία, γυμναστήριο κα, έργα επίδειξης, προώθηση χρήσης ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια κλπ)
Σκοπός / Στόχος : Η πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων και υποδομών
περιφερειακής και τοπικής αρμοδιότητας και συγκεκριμένα, μεταφερόμενα έργα της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020. Τα έργα αυτά συμβάλλουν στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου 2.1 του Προγράμματος Κεντρική Μακεδονία 2021-2027 και εντάσσονται στη δράση του Προγράμματος «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων και υποδομών περιφερειακής και τοπικής αρμοδιότητας στην Κεντρική Μακεδονία».
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Τα έργα αυτά είναι τα παρακάτω:
- Έργα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Άγιον Όρος (προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
συστημάτων)
- Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου δημοτικού σχολείου Ορμύλιας του δήμου Πολυγύρου
- Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος ΕΠΑΛ - ΔΚ Πολυγύρου, του δήμου Πολυγύρου
- Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Εκθεσιακού Κέντρου Καλυβών, του δήμου Πολυγύρου
- Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος Γυμνασίου – Λυκείου Πολυγύρου, του δήμου Πολυγύρου
- Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Μεγάρου στο Σιδηρόκαστρο
- Ενεργειακή αναβάθμιση δημαρχιακού μεγάρου Δήμου Κατερίνης
- Ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου Γυμνασίου Γιαννιτσών
- Ενεργειακή αναβάθμιση 16ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας
- Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου Δημοτικού Σχολειού Σκοτούσσης
- Ενεργειακή Αναβάθμιση του "Ποσειδώνιου" Ναυταθλητικού Κέντρου Θεσσαλονίκης
- Ενεργειακή αναβάθμιση Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεάπολης
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 33.150.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 09/10/2023  Λήξη: 29/12/2023
Ολοκλήρωση έργου έως : 29/12/2029
Ειδικές πληροφορίες : Κωδικός Πρόσκλησης: 048.2.1.3
Επικοινωνία : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ"
Πληροφορίες: ΤΡΥΦΩΝ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ
Τηλ.: 2313 321 722, 2313321700
Email: txatzioannou@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες :

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση