ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Προστασία παράκτιων και παρόχθιων περιοχών από τις πλημμύρες και τη διάβρωση


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠεΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021 - 2027
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια / ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Αριθμός πρόσκλησης : 4352
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΛΛΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,
- ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ,
- Δήμοι Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Θεματικός τομέας : - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Επενδύσεις σε μέσα και συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών
- Επενδύσεις σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και προστασίας ακτών
Σκοπός / Στόχος : Η πρόσκληση αφορά σε προτάσεις για την προστασία παράκτιων και παρόχθιων περιοχών από τις πλημμύρες και τη διάβρωση. Τα έργα αυτά συμβάλλουν στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου 2.4 του Προγράμματος Κεντρική Μακεδονία 2021-2027 και εντάσσονται στη δράση του Προγράμματος «Πρόληψη και προστασία των παράκτιων και παρόχθιων περιοχών από τις πλημμύρες και την διάβρωση στην Κεντρική Μακεδονία»
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Ενδεικτικές πράξεις μπορούν να είναι οι παρακάτω:
- Αντιπλημμυρικά έργα (διευθετήσεις χειμάρρων, εντός ζωνών Τ=100 ΣΔΚΠ) σε υδραυλικά συστήματα αρμοδιότητας τοπικών ή περιφερειακών αρχών.
- Έργα προστασίας ακτών από διάβρωση, συμπεριλαμβανομένης της δενδροφύτευσης παράκτιων εκτάσεων με στόχο την συγκράτηση του μετώπου.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 45.000.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 02/10/2023  Λήξη: 31/01/2024
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2029
Ειδικές πληροφορίες : Κωδικός Πρόσκλησης: 046.2.4.2
Επικοινωνία : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Θεσσαλονίκη
Τηλ
2313 321700
Φαξ
2313 321701-2
Τρύφων Χατζηιωάννου

2313 321722
txatzioannou@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση