ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 901

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Υποδομές εγγείων βελτιώσεων (Περιφέρεια Ηπείρου) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 4.3.1/ΕΥΔΠ _87(1η )
Πρόγραμμα : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 24/09/2018 - 31/03/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : Πρόσκληση IV
Πρόγραμμα : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 02/08/2018 - 01/04/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : «Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών Natura 2000 & Εφαρμογή της διαχείρισης Οικοτόπων, Ειδών και Περιοχών Natura 2000 με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης και την προστασία (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3193
Πρόγραμμα : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 01/08/2018 - 30/06/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης απόβλητων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2796
Πρόγραμμα : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 23/07/2018 - 30/06/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : Πρόσκληση III
Πρόγραμμα : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 29/06/2018 - 09/04/2019

Επιστροφή