ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 900

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ολοκλήρωση/Επέκταση των υποδομών για την αύξηση της δυναμικότητας ηλεκτρισμού μέσω της συμπαραγωγής - Τηλεθέρμανση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2974
Πρόγραμμα : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 19/11/2018 - 31/05/2021

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ενίσχυση Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για τη διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος και βιοπικοιλότητας στις περιοχές Natura της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3380
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 19/11/2018 - 22/07/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Υλοποίηση ώριμων έργων ανάκτησης η/και διάθεσης αστικών απόβλητων (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3352
Πρόγραμμα : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 16/11/2018 - 01/07/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : Πρόσκληση VI
Πρόγραμμα : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 15/11/2018 - 31/05/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Παροχή υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3023
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 15/11/2018 - 30/01/2020

Επιστροφή