ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Διαδημοτική Διαδραστική Πύλη Έξυπνων Λειτουργιών και Υπηρεσιών προς Πολίτες. Κοινωνικά Δίκτυα και Κοινωνικούς Φορείς – Πιλοτικές Δράσεις για την Ενιαία και Συνολική Έξυπνη Διαχείριση των Αστικών Πόρων και Δυναμικών Πληροφοριών και Υπηρεσιών Καθημερινότητας στη Δυτική Αθήνα


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Αττικής
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Αττικής
Αριθμός πρόσκλησης : 3421
Κατηγορία Δικαιούχων : ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΛΟΙΠΟΙ)
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)
Θεματικός τομέας : - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Προώθηση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- Οργάνωση και Λειτουργικός εκσυγχρονισμός Δήμων
- Πολεοδομικός και αστικός Σχεδιασμός για την ανάπτυξη βιώσιμων και "έξυπνων πόλεων" (smart cities)
- Στήριξη Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Τοπικής Ανάπτυξης
Σκοπός / Στόχος : Η παρούσα Πρόσκληση αφορά στην ανάπτυξη Διαδημοτικής Διαδραστικής Πύλης Έξυπνων Λειτουργιών και Υπηρεσιών προς Πολίτες. Κοινωνικά Δίκτυα και Κοινωνικούς Φορείς, με την αξιοποίηση και χρήση ανοιχτών εφαρμογών διάχυτης/ περιρρέουσας νοημοσύνης (Ambient Intelligence) με κοινό στόχο την ανάπτυξη εφαρμογών «Έξυπνης Πόλης» στο δια-δημοτικό αστικό περιβάλλον της Δυτικής Αθήνας και με έμφαση στους τομείς της αστικης διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής απεικόνισης και ενημέρωσης των καθημερινών δραστηριοτήτων σε επίπεδο Πόλης και την αντίστοιχη παροχή πληροφόρησης και υπηρεσιών σε πολίτες, εργαζόμενους και επισκέπτες. Στις εφαρμογές θα συμπεριληφθούν υφιστάμενες και νέες δραστηριότητες, με έμφαση στη διαδημοτικότητα και στην ενίσχυση της διαδημοτικής συνεργασίας. Με τις εφαρμογές έξυπνης πόλης, θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και το ευνοϊκό καθημερινό λειτουργικό περιβάλλον στη Δυτική Αθήνα στο οποίο θα αναπτύσσονται οι ανθρώπινες ικανότητες για δημιουργία, μάθηση και καινοτομία, με άμεσο αποτέλεσμα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, των εργαζομένων και των επισκεπτών.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Προβλέπεται να αναπτυχθεί συνδυασμός εφαρμογών κάτω από ενιαίο ψηφιακό και τεχνολογικό περιβάλλον, με στόχο την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, όπως το «Ίντερνετ των πραγμάτων» (IoT/Future Internet) και τον σημασιολογικό ιστό, για την οικοδόμηση νέων υπηρεσιών και εφαρμογών έξυπνων πόλεων.
Πρακτικά, θα αναπτυχθεί πιλοτική IoT πλατφόρμα έξυπνης πόλης, που θα προσφέρει πρόσβαση, επίδειξη, πιλοτική / πειραματική αξιολόγηση και περαιτέρω ανάπτυξη ενιαίας πλατφόρμας, τόσο με στατικές όσο και με κινητές IoT συσκευές και αισθητήρες, αλλά και με smartphones εθελοντών, μέσα σε επιλεγμένες πιλοτικές αστικές κεντρικές περιοχές, θύλακες και γειτονιές της Δυτικής Αθήνας
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 981.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 14/01/2019  Λήξη: 30/04/2020
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2023
Ειδικές πληροφορίες : - Άμεση Αξιολόγηση: Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ
- Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΣΔΑ_14
- Χρήσιμος Σύνδεσμος: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4237
Επικοινωνία : Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας
Τηλ: 210 5745826
Πληροφορίες: Στέφανος Σιλιτζόγλου
Τηλ: 2105745826-275
Email: s.silitzoglou@asda.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση