ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 831

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των παιδιών, των νέων και των γυναικών (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP, 2014 - 2020: Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια, 2014 - 2020
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 30/06/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ανάπτυξη ικανοτήτων στο πεδίο των δικαιωμάτων του παιδιού (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP, 2014 - 2020: Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια, 2014 - 2020
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 14/05/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στην επαγγελματική και οικογενειακή ζωή – κοινή συμμετοχή στη φροντίδα (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP, 2014 - 2020: Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια, 2014 - 2020
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 24/04/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής της αρχής των μη διακρίσεων (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP, 2014 - 2020: Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια, 2014 - 2020
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 20/06/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Πρόληψη και καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ομοφοβίας και άλλων τύπων μισαλλοδοξίας και παρακολούθηση, πρόληψη και αντιμετώπιση της διαδικτυακής ρητορικής μίσους (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP, 2014 - 2020: Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια, 2014 - 2020
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 24/04/2019

Επιστροφή