ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 733

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Σχέδια εκδηλώσεων ευρωπαϊκής μνήμης (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : EUROPE FOR CITIZENS 2014 - 2020: Πρόγραμμα "Ευρώπη για τους Πολίτες" 2014 - 2020
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 04/02/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Διακρατικά Σχέδια Συνεργασίας στα Δυτικά Βαλκάνια (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : CREATIVE EUROPE 2014-2020: Πρόγραμμα "Δημιουργική Ευρώπη" 2014-2020
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 17/03/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Προώθηση της ισότητας των φύλων (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP, 2014 - 2020: Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια, 2014 - 2020
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 01/04/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Κατάρτιση στον τομέα των δικαιωμάτων του παιδιού (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP, 2014 - 2020: Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια, 2014 - 2020
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 29/04/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Πρόληψη και καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ομοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας, και παρακολούθηση, πρόληψη και καταπολέμηση ρητορική μίσους στο διαδίκτυο (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP, 2014 - 2020: Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια, 2014 - 2020
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 15/04/2020

Επιστροφή