ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 914

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράση 14.6i.26.2-4.10: Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3478
Πρόγραμμα : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 25/02/2019 - 20/12/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Διαμόρφωση πύλης εισόδου στον Πειραιά για επισκέπτες της κρουαζιέρας. Ανάδειξη κεντρικής και πολιτιστικής διαδρομής με παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρo (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3521
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 25/02/2019 - 31/12/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Υλοποίηση υποδομών για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3542
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 25/02/2019 - 19/04/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Βραβείo Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας στην Καινοτομία 2019 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : HORIZON 2020: Πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020"
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 20/02/2019 - 06/06/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράσεις ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ Αθήνας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3515
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 15/02/2019 - 31/12/2020

Επιστροφή