ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Εσωτερικών
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ IV
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α.
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Δήμοι
- Νομικά Πρόσωπα Δήμων
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Στήριξη ενεργειακής απόδοσης της έξυπνης διαχείρισης ενέργειας στις δημόσιες υποδομές (βελτίωση ενεργειακής απόδοσης δημόσιων κτιρίων, εφαρμογές κριτηρίων βιοκλιματικού σχεδιασμού κτίρια όπως κολυμβητήρια, σχολεία, γυμναστήριο κα, έργα επίδειξης, προώθηση χρήσης ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια κλπ)
- Δημιουργία βελτίωση αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών (παιδικοί, ΚΔΑΠ ΜΕΑ, κέντρα διημέρευσης , φροντίδας αστέγων κλπ)
- Βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ
Σκοπός / Στόχος : Στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των δήμων για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων καθώς και κάθε άλλης συναφούς δράσης αυτών, που στόχο έχει:
1. τη βελτίωση των εν λόγω υποδομών,
2. την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του ερασιτεχνικού και μαζικού αθλητισμού
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Επιλέξιμες δαπάνες:
• Δαπάνες για κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων (ενδεικτικά: κλειστά γυμναστήρια, κολυμβητήρια, γήπεδα, ταρτάν στίβου, αποδυτήρια) και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του ερασιτεχνικού και μαζικού αθλητισμού.
• Δαπάνες για συναφείς με τις ανωτέρω δράσεις (ράμπες πρόσβασης ΑΜΕΑ για την απρόσκοπτη πρόσβαση των χρηστών των εγκαταστάσεων, ηλεκτροφωτισμοί, διαγραμμίσεις οδών, ανακλαστικά οδοστρώματος, προειδοποιητικές πινακίδες περιορισμού της ταχύτητας των οχημάτων και πινακίδων σήμανσης).
• Δαπάνες για την ενεργειακή αναβάθμιση, εξοικονόμηση ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις αθλητικές εγκαταστάσεις (ενδεικτικά: αντικατάσταση καυστήρα/λέβητα/σωληνώσεων με σύστημα που υποστηρίζεται από ΑΠΕ, ισοθερμικά καλύμματα, ηλιακά πάνελ για θέρμανση πισίνας, προσθήκη μόνωσης στο κέλυφος, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης). Οι παρεμβάσεις πρέπει να αναβαθμίζουν την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου κατά μία (1) τουλάχιστον κατηγορία, σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 162.500.000 ευρώ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 14/01/2019  Λήξη: 30/09/2019
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2024
Ειδικές πληροφορίες :
Επικοινωνία : Πληροφορίες: Μ. Μπαλάσκα (ΥΠΕΣ), Τηλέφωνο: 213 1364 724, Fax: 213 1364 713, Email: m.mpalaska@ypes.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση