ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Ανάπτυξη Νησιωτικών Λιμενικών Υποδομών


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΕΠ Μεταφορές
Φορέας χρηματοδότησης : ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης : 2411
Κατηγορία Δικαιούχων : ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : ▪ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΩΝ
▪ ΔΛΤ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
▪ ΔΛΤ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
▪ ΔΛΤ ΑΜΟΡΓΟΥ
▪ ΔΛΤ ΙΟΥ
▪ ΔΛΤ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
▪ ΔΛΤ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΙΘΑΚΗΣ
▪ ΔΛΤ ΚΥΘΗΡΩΝ
▪ ΔΛΤ ΛΕΡΟΥ
▪ ΔΛΤ ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
▪ ΔΛΤ ΠΑΤΜΟΥ
▪ ΔΛΤ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
▪ ΔΛΤ ΣΗΤΕΙΑΣ
▪ ΛIMENIKO ΤAMEIO ΙΚΑΡΙΑΣ
▪ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
▪ ΟΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
▪ ΟΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
- ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΛΙΕΙΑ
- ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Θεματικοί υποτομείς : - Βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ
- Αλιευτικοί λιμένες - Καταφύγια
- Θαλάσσιες μεταφορές
Σκοπός / Στόχος : Η πρόσκληση αφορά σε παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού, βελτίωσης και αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, παρεμβάσεις ψηφιακής αναβάθμισης, ασφάλειας – προστασίας,
προσβασιμότητας από άτομα με μειωμένη κινητικότητα, στο πλαίσιο του Πεδίου Παρέμβασης 113. Επιπλέον, προωθείται η χρήση περιβαλλοντικά βιώσιμων μεταφορικών μέσων και η βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της λειτουργίας των λιμένων.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις :
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 101.000.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 21/10/2023  Λήξη: 31/12/2027
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2029
Ειδικές πληροφορίες : Κωδικός Πρόσκλησης: 8.1.1
Επικοινωνία : ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ & ΤΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Κόνιαρη 15 Αθήνα, 114 71
Ευσταθία Δριμυλή
210 6412986
edrimili@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση