ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και υποδομών (Έργα που ωρίμασαν στο πλαίσιο της ΠΠ 2014 - 2020)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Αριθμός πρόσκλησης : 5092
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ,
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,
- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ,
- ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ,
- ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ,
- ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ,
- ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ,
- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,
- ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ,
- ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.,
- ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ,
- ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ,
- ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ,
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς : - Στήριξη ενεργειακής απόδοσης της έξυπνης διαχείρισης ενέργειας στις δημόσιες υποδομές (βελτίωση ενεργειακής απόδοσης δημόσιων κτιρίων, εφαρμογές κριτηρίων βιοκλιματικού σχεδιασμού κτίρια όπως κολυμβητήρια, σχολεία, γυμναστήριο κα, έργα επίδειξης, προώθηση χρήσης ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια κλπ)
Σκοπός / Στόχος : Η δράση «2.i.1α: Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και υποδομών για έργα που έχουν ωριμάσει κατά την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο» εντάσσεται στην κατηγορία δράσεων «2.i.1: Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και υποδομών» του Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021- 2027.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Αφορά έργα ενεργειακή αναβάθμιση ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων με σκοπό την επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση καθώς και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα, τα οποία έχουν ενταχθεί στο Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014- 2020 και πρόκειται να μεταφερθούν στη νέα Π.Π. 2021-2027.
Ειδικότερα τα έργα αυτά αφορούν ενδεικτικά σε παρεμβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων (θερμομόνωση), αντικατάσταση κουφωμάτων, αναβάθμιση φωτισμού μόνο εντός πλαισίου ολοκληρωμένων παρεμβάσεων ανακαίνισης με βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, σε υιοθέτηση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και θέρμανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, καθώς και μέσω εφαρμογής τεχνολογιών εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας.
Στο πλαίσιο παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, προτεραιότητα θα δοθεί στη μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση ΑΠΕ. Προβλέπεται γενικότερα να υλοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό επενδύσεις για ενσωμάτωση χρήσης ΑΠΕ στα κτίρια (π.χ. φωτοβολταϊκά στη στέγη, μικρές ανεμογεννήτριες, δυνατότητα ενσωμάτωσης και σε διατηρητέα κτίρια και περιοχές ειδικής προστασίας).
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 13.800.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 16/10/2023  Λήξη: 29/02/2024
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2029
Ειδικές πληροφορίες : Κωδικός Πρόσκλησης: 2.i.1α
Χρήσιμος Σύνδεσμος:https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=6040
Επικοινωνία : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας
Πάτρα
Τηλ: 2610 461672
Αριστείδης Μαμασιούλας
τηλ: 2613 611417, 2613 611400-1
amamasioulas@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση