ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Ενίσχυση δομών παροχής υπηρεσιών φροντίδας σε τοπικό επίπεδο/Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Αριθμός πρόσκλησης : 4953
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α.
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ
- ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
- ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ​​
Θεματικός τομέας : - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΥΓΕΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Δημιουργία Ολοκληρωμένου δικτύου Παροχής Υπηρεσιών κοινωνικής Φροντίδας για άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας ή ανήκουν σε Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (Ε.Κ.Ο)
- ΚΗΦΗ, Κέντρα Διημέρευσης
Σκοπός / Στόχος : Η δράση αφορά στη συνέχιση της υποστήριξης λειτουργίας δομών, Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (εφεξής ΚΗΦΗ), τα οποία χρηματοδοτούνταν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας 2014-2020, μέχρι 31.12.2025, οπότε θα επανεξετασθεί η συνέχιση της συγχρηματοδότησης βάσει σχετικής μελέτης αξιολόγησης.
Σκοπός της δράσης είναι η παραμονή των ατόμων τρίτης και τέταρτης ηλικίας στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας, η εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών των οικογενειών με ηλικιωμένο μέλος, η αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και του κοινωνικού αποκλεισμού, η εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των μελών της οικογένειας.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Η δράση ενισχύει τις υφιστάμενες δομές φροντίδας ηλικιωμένων, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων – ΚΗΦΗ (Εορδαίας, Κοζάνης, Πενταλόφου, Σερβίων, Σιάτιστας, Τσοτυλίου, Φλώρινας).
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 3.500.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 23/10/2023  Λήξη: 30/11/2023
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2029
Ειδικές πληροφορίες : Κωδικός Πρόσκλησης: 14
Επικοινωνία : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Κοζάνη
Πληροφορίες: ΒΟΥΛΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ
Τηλ.: 2461053946, 2461053900
Email: vzaxariadou@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση