ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 908

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Επενδύσεις στη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3611
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 15/04/2019 - 10/06/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Διαχείριση Βιοαποβλήτων (Κεντρική Μακεδονία) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3353
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 12/04/2019 - 12/11/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράση 6.b.8: Υποδομές διαχείρισης λυμάτων Περιφέρειας Κρήτης (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3624
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 10/04/2019 - 30/07/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράση 6ε.14.3, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (Περιφέρεια ΑΜΘ) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3621
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 10/04/2019 - 30/04/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3452
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 05/04/2019 - 31/05/2019

Επιστροφή