ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 908

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Δημόσια έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη Ζάκυνθο μέσω του LEADER (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 10/05/2019 -

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Υποδομή για παιδιά και νέους με νοητική στέρηση και αυτισμό (Περιφέρεια Αττικής) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3647
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 02/05/2019 - 29/04/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VII
Πρόγραμμα : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 23/04/2019 - 20/02/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VIIΙ
Πρόγραμμα : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 18/04/2019 - 28/02/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : Πρόσκληση ΙΧ
Πρόγραμμα : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 18/04/2019 - 31/12/2019

Επιστροφή