ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 831

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ι
Πρόγραμμα : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 23/02/2018 - 31/12/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Στοχευμένες παρεμβάσεις αστικής αναβάθμισης και αναζωογόνησης για τη βελτίωση της καθημερινότητας και της κινητικότητας των Πολιτών και τη διάχυση των ροών επισκεψιμότητας στην Πόλη του Πειραιά (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3518
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 12/02/2018 - 31/12/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Αναβάθμιση και προβολή πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Νάουσας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2558
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 07/02/2018 - 31/07/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ∆ράσεις ολοκληρωµένης αστικής ανάπτυξης ∆ήµου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2584
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 01/02/2018 - 30/06/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Αστική αναζωογόνηση και βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Βέροιας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2564
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 26/01/2018 - 31/10/2019

Επιστροφή