ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 890

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράσεις Στρατηγικής ΟΧΕ περιοχών φυσικού κάλλους UNESCO - Ομάδα Α' (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3591
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 27/03/2019 - 31/05/2021

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός - Συμπλήρωση του Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού και των Υποδομών Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης στη Δυτική Αθήνα (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3375
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 27/03/2019 - 31/07/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράσεις Στρατηγικής ΟΧΕ στην ΠΕ Λασιθίου - Ομάδα Α' (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3594
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 27/03/2019 - 31/05/2021

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράσεις Στρατηγικής ΟΧΕ στην ΠΕ Ρεθύμνου - Ομάδα Α (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3595
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 27/03/2019 - 30/06/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Πιλοτικές Δράσεις Ερευνών της Κινητικότητας, της Δυναμικής και της Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς της Τοπικής Εργασίας (ΔΑΑΕ) στη Δυτική Αθήνα, στο πλαίσιο του "Εθνικού Συστήματος ΔΑΑΕ" (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3443
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 27/03/2019 - 31/05/2019

Επιστροφή