ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 698

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : Πρόσκληση VI
Πρόγραμμα : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 15/11/2018 - 31/05/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3452
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 05/04/2019 - 31/05/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Πιλοτικές Δράσεις Ερευνών της Κινητικότητας, της Δυναμικής και της Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς της Τοπικής Εργασίας (ΔΑΑΕ) στη Δυτική Αθήνα, στο πλαίσιο του "Εθνικού Συστήματος ΔΑΑΕ" (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3443
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 27/03/2019 - 31/05/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ανάπτυξη ικανοτήτων στο πεδίο των δικαιωμάτων του παιδιού (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP, 2014 - 2020: Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια, 2014 - 2020
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 14/05/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3384
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 26/11/2018 - 10/05/2019

Επιστροφή