ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 901

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Υποστήριξη για την ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων επιχειρήσεων στον Πειραιά (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3500
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 20/03/2019 - 31/12/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας νεοφυών επιχειρήσεων (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3494
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 20/03/2019 - 31/12/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Προώθηση δράσεων αναβάθμισης αστικού περιβάλλοντος (BAA) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3470
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 18/03/2019 - 30/11/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 3/2019: Απασχόληση μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : Νο 3/2019
Πρόγραμμα : Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασιας (Υπουργείο Εργασίας/ ΟΑΕΔ)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 08/03/2019 - 18/03/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 3/2019: Απασχόληση μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : Νο 3/2019
Πρόγραμμα : ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 08/03/2019 - 18/03/2019

Επιστροφή