ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 914

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού & καταπολέμησης της ανεργίας στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics) και του εξαγωγικού εμπορίου (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3379
Πρόγραμμα : ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 07/06/2019 - 02/10/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Οµάδες Βελτίωσης Συνθηκών ∆ιαβίωσης Ροµά (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3701
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 05/06/2019 - 30/06/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ομάδα Διαχείρισης Οργανωμένων Χώρων Μετεγκατάστασης Ρομά Δήμου Ρόδου (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3690
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 05/06/2019 - 30/06/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : Πρόσκληση Χ
Πρόγραμμα : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 03/06/2019 - 31/12/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Διεύρυνση της Πρόσβασης των Ευπαθών Ομάδων σε Υπηρεσίες και Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης - Ανάπτυξη Δικτύου Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών με Πολυκαναλική Πρόσβαση των Ωφελούμενων στο Δήμο Πειραιά (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3646
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 03/06/2019 - 31/12/2019

Επιστροφή