ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 698

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών στα πλαίσια στρατηγικών ΒΑΑ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3217
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 08/10/2018 - 10/05/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Εμβληματικά έργα ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρωπινή κατανάλωση (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : Πρόσκληση VII
Πρόγραμμα : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 22/01/2019 - 24/04/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στην επαγγελματική και οικογενειακή ζωή – κοινή συμμετοχή στη φροντίδα (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP, 2014 - 2020: Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια, 2014 - 2020
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 24/04/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Πρόληψη και καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ομοφοβίας και άλλων τύπων μισαλλοδοξίας και παρακολούθηση, πρόληψη και αντιμετώπιση της διαδικτυακής ρητορικής μίσους (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP, 2014 - 2020: Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια, 2014 - 2020
Περίοδος υποβολής προτάσεων : - 24/04/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Υλοποίηση υποδομών για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3542
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 25/02/2019 - 19/04/2019

Επιστροφή