ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 901

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράσεις προβολής φυσικών και πολιτιστικών πόρων (Τουριστική Προβολή_2η) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3548
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 04/03/2019 - 27/03/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δημόσια έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στα Ιόνια Νησιά μέσω του LEADER (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης :
Πρόγραμμα : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 01/03/2019 - 31/07/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράση 14.6i.26.2-4.10: Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3478
Πρόγραμμα : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 25/02/2019 - 20/12/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Διαμόρφωση πύλης εισόδου στον Πειραιά για επισκέπτες της κρουαζιέρας. Ανάδειξη κεντρικής και πολιτιστικής διαδρομής με παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρo (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3521
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 25/02/2019 - 31/12/2022

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Υλοποίηση υποδομών για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3542
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 25/02/2019 - 19/04/2019

Επιστροφή