ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 901

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : Πρόσκληση Χ
Πρόγραμμα : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 03/06/2019 - 31/12/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Διεύρυνση της Πρόσβασης των Ευπαθών Ομάδων σε Υπηρεσίες και Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης - Ανάπτυξη Δικτύου Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών με Πολυκαναλική Πρόσβαση των Ωφελούμενων στο Δήμο Πειραιά (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3646
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 03/06/2019 - 31/12/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Φυτώρια νέων ιδεών - Σχολεία επιχειρηματικότητας (Περιφέρεια Αττικής) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3639
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 31/05/2019 - 31/12/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράσεις για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας (Περιφέρεια Αττικής) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3632
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 31/05/2019 - 31/12/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στο πλαίσιο στρατηγικών για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3702
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 24/05/2019 - 30/09/2019

Επιστροφή