ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Χρυσοστόμου (Σάμου)

ΦΕΚ 204Α - 21/09/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Χρυσόστομος

ΦΕΚ 209Α - 28/08/1924

Ο οικισμός Χρυσόστομος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Κηρύκου

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 54Α - 06/03/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χρυσόστομος από την κοινότητα Αγίου Κηρύκου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 54Α - 06/03/1925

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πλαγιά από την κοινότητα Αγίου Κηρύκου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από την κοινότητα Μαγγανίτου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ανακαλείται η προσάρτηση της κοινότητας Χρυσοστόμου στην κοινότητα Αγίου Κηρύκου

ΦΕΚ 187Α - 06/09/1927

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δάφνης

ΦΕΚ 10Α - 17/01/1931

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από την κοινότητα Δάφνης και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Βαρδαράδες και προσάρτησή του στην κοινότητα Χρυσοστόμου

Αναγνώριση του οικισμού Λιβάδιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Χρυσοστόμου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Βαώνη και προσάρτησή του στην κοινότητα Χρυσοστόμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βαρδαράδες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Κηρύκου

Ο οικισμός Χρυσόστομος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Κηρύκου

Ο οικισμός Βαώνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Κηρύκου

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Κηρύκου

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Κηρύκου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv