ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Χρυσοβίτσης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χρυσοβίτσα από το δήμο Παμφίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 207Α - 29/09/1927

Ο οικισμός Κάτω Χρυσοβίτσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Χρυσοβίτσης

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Δοκίμια και προσάρτησή του στην κοινότητα Χρυσοβίτσης

Αναγνώριση του οικισμού Ρόγγια και προσάρτησή του στην κοινότητα Χρυσοβίτσης

ΦΕΚ 144Α - 31/08/1994

Ο οικισμός Χρυσοβίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Δοκίμια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Ο οικισμός Ρόγγια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θέρμου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv