ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μπαϊράμ Δερέ Μαχαλάδων (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 152Α - 09/07/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τσοκαλή

Ο οικισμός Κιουλελή προσαρτάται στην κοινότητα Μπαϊράμ Δερέ Μαχαλάδων

Ο οικισμός Μπαϊράμ Δερέ Μαχαλάδες προσαρτάται στην κοινότητα Μπαϊράμ Δερέ Μαχαλάδων

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Τσοκαλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Περιστέρι

Ο οικισμός Κιουλελή της κοινότητας μετονομάζεται σε Πυργωτός

Ο οικισμός Χανούμ Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Κυράδες

Ο οικισμός Τζεβαλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Λαοδικηνόν

Ο οικισμός Ινανλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Ακροποταμιά

Ο οικισμός Σαχινλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Χελιδονιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Περιστερίου

Κ. Περιστερίου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπαϊράμ Δερέ Μαχαλάδων

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Τζουμά Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Κατάπτερα

16/05/1928

Ο οικισμός Μπαϊράμ Δερέ Μαχαλάδες της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Αϊτζιλάρ και προσάρτησή του στην κοινότητα Περιστερίου

Αναγνώριση του οικισμού Χαϊδαρλή και προσάρτησή του στην κοινότητα Περιστερίου

Αναγνώριση του οικισμού Σαδιλή και προσάρτησή του στην κοινότητα Περιστερίου

Αναγνώριση του οικισμού Καράτζαλη και προσάρτησή του στην κοινότητα Περιστερίου

Αναγνώριση του οικισμού Σαριτζαλή και προσάρτησή του στην κοινότητα Περιστερίου

ΦΕΚ 244Α - 17/07/1930

Ο οικισμός Ακροποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λειψυδρίου

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός Σαριτζαλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Χρυσόπετρα

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης και υπάγεται στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς

Κ. Περιστερίου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς από την επαρχία Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης

16/10/1940

Ο οικισμός Καράτζαλη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σαδιλή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Χαϊδαρλή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Χελιδονιά της κοινότητας καταργείται.

07/04/1951

Ο οικισμός Κυράδες της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κατάπτερα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 25Α - 13/02/1954

Ο οικισμός Αϊτζιλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Πευκοχώριον

ΦΕΚ 81Α - 08/03/1956

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Περιστέρι στον οικισμό Χρυσόπετρα

ΦΕΚ 119Α - 03/07/1957

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χρυσοπέτρας

Κ. Χρυσοπέτρας (Κιλκίς)

ΦΕΚ 119Α - 03/07/1957

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Περιστερίου

19/03/1961

Ο οικισμός Πευκοχώριον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 11Α - 24/01/1972

Ο οικισμός Φανάριον αποσπάται από την κοινότητα Λειψυδρίου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χρυσόπετρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γαλλικού

Ο οικισμός Πυργωτός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γαλλικού

Ο οικισμός Περιστέρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γαλλικού

Ο οικισμός Φανάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γαλλικού

Ο οικισμός Λαοδικηνόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Γαλλικού

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv