ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σαρατζά (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σαρατζάς από το δήμο Κολωνίδων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Σαρατζάς της κοινότητας μετονομάζεται σε Χρυσοκελλαριά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χρυσοκελλαριάς

Κ. Χρυσοκελλαριάς (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σαρατζά

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Άγιοι Ανάργυροι και προσάρτησή του στην κοινότητα Χρυσοκελλαριάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιοι Ανάργυροι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Ο οικισμός Χρυσοκελλαριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορώνης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv