ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Χομόνδου (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Χομόνδος

Ο οικισμός Καβακλή προσαρτάται στην κοινότητα Χομόνδου

Ο οικισμός Καραντζά - Κιόϊ προσαρτάται στην κοινότητα Χομόνδου

Ο οικισμός Άνω Καμήλα προσαρτάται στην κοινότητα Χομόνδου

ΦΕΚ 209Α - 12/09/1920

Ο οικισμός Καβακλή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καβακλή

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Καραντζά - Κιόϊ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γενή-Κιόϊ

ΦΕΚ 52Α - 31/03/1927

Ο οικισμός Χομόνδος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σκοτούσσης

Ο οικισμός Άνω Καμήλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σκοτούσσης

Η κοινότητα καταργείται

Κ. Μητρουσίου (Σερρών)

ΦΕΚ 250Α - 23/07/1930

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μητρούσι από την κοινότητα Σκοτούσσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κάτω Μητρούσιον αποσπάται από την κοινότητα Σκοτούσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Άνω Καμήλα αποσπάται από την κοινότητα Σκοτούσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 408Α - 29/12/1933

Ο οικισμός Άνω Καμήλα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Καμήλας

07/04/1951

Το όνομα του οικισμού Μητρούσι της κοινότητας διορθώνεται σε Άνω Μητρούσιον

ΦΕΚ 157Α - 21/06/1955

Ο οικισμός Άνω Μητρούσιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Μητρούσιον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Μητρούσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μητρουσίου

Ο οικισμός Μητρούσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μητρουσίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv