ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Χοριβού (Κοζάνης)

ΦΕΚ 260Α - 31/12/1918

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Χοριβόν

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Χοριβόν της κοινότητας μετονομάζεται σε Χορηγός

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χορηγού

Κ. Χορηγού (Κοζάνης)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Χοριβού

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Παναγία και προσάρτησή του στην κοινότητα Χορηγού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παναγία αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεάπολης

Ο οικισμός Χορηγός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νεάπολης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv