ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Χόνδρου (Λασιθίου)

ΦΕΚ 27Α - 31/01/1925

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Χόνδρος

Ο οικισμός Κάτω Βιάννος προσαρτάται στην κοινότητα Χόνδρου

ΦΕΚ 213Α - 17/08/1925

Ο οικισμός Κάτω Βιάννος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Βιάννου

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Λασιθίου και υπάγεται στο νομό Ηρακλείου

Κ. Χόνδρου (Ηρακλείου)

ΦΕΚ 159Α - 16/05/1932

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηρακλείου από το νομό Λασιθίου

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Περβόλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Χόνδρου

Αναγνώριση του οικισμού Αποστολιανός και προσάρτησή του στην κοινότητα Χόνδρου

Αναγνώριση του οικισμού Θυμιανός και προσάρτησή του στην κοινότητα Χόνδρου

Αναγνώριση του οικισμού Μύλος Κωστιανού και προσάρτησή του στην κοινότητα Χόνδρου

19/03/1961

Ο οικισμός Αποστολιανός της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Χόνδρος της κοινότητας

Ο οικισμός Θυμιανός της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Χόνδρος της κοινότητας

Ο οικισμός Μύλος Κωστιανού της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Περβόλα της κοινότητας

ΦΕΚ 96Α - 21/05/1975

Ο οικισμός Καστρίον προσαρτάται στην κοινότητα Χόνδρου

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Δέρματος και προσάρτησή του στην κοινότητα Χόνδρου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης και προσάρτησή του στην κοινότητα Χόνδρου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χόνδρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Ο οικισμός Δέρματος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Ο οικισμός Καστρίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Ο οικισμός Περβόλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βιάννου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv