ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Πηδάσσου (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μεμερίζι

Ο οικισμός Αβαρινίτσα προσαρτάται στο δήμο Πηδάσσου

Ο οικισμός Χωματάδα προσαρτάται στο δήμο Πηδάσσου

Ο οικισμός Νταούτι προσαρτάται στο δήμο Πηδάσσου

Ο οικισμός Άνω Μινάγια προσαρτάται στο δήμο Πηδάσσου

Ο οικισμός Κάτω Μινάγια προσαρτάται στο δήμο Πηδάσσου

Ο οικισμός Μηλίτσα προσαρτάται στο δήμο Πηδάσσου

Ο οικισμός Σακαλιά προσαρτάται στο δήμο Πηδάσσου

Ο οικισμός Κυνηγός προσαρτάται στο δήμο Πηδάσσου

Ο οικισμός Μύλοι Τσελεπή προσαρτάται στο δήμο Πηδάσσου

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Αβαρινίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου

Ο οικισμός Μεμερίζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Ο οικισμός Χωματάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Ο οικισμός Νταούτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Ο οικισμός Άνω Μινάγια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Ο οικισμός Κάτω Μινάγια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Ο οικισμός Μηλίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Ο οικισμός Σακαλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Ο οικισμός Κυνηγός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Ο οικισμός Μύλοι Τσελεπή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Ο οικισμός Μιναγιώτενα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεθώνης

Ο δήμος καταργείται

Κ. Χοντζογλίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Χόντζογλι από το δήμο Μεθώνης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ρίπαινα αποσπάται από το δήμο Μεθώνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 79Β - 28/09/1916

Ο οικισμός Χόντζογλι της κοινότητας μετονομάζεται σε Πήδασος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πηδάσου

Κ. Πηδάσου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 79Β - 28/09/1916

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Χοντζογλίου

ΦΕΚ 408Α - 29/12/1933

Ο οικισμός Ρίπαινα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μεθώνης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πήδασος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πύλου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv