ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Αγίας Σωτήρας (Κοζάνης)
Κ. Αγίας Τριάδος (Καρδίτσης)
Κ. Αγίας Τριάδος (Θεσσαλονίκης)
Κ. Αγίας Τριάδος (Ιωαννίνων)
Κ. Αγίας Τριάδος (Λαρίσης)
Κ. Αγίας Τριάδος (Αττικής και Βοιωτίας)
Κ. Αγίας Τριάδος (Μαγνησίας)
Κ. Αγίας Τριάδος (Βοιωτίας)
Κ. Αγίας Τριάδος (Λασιθίου)
Κ. Αγίας Τριάδος (Αργολίδος)
Κ. Αγίας Τριάδος (Τρικάλων)
Κ. Αγίας Τριάδος (Ηλείας)
Κ. Αγίας Τριάδος (Αιτωλοακαρνανίας)
Κ. Αγίας Τριάδος (Φθιώτιδος)
Κ. Αγίας Τριάδος (Ευρυτανίας)

Επιστροφή