ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Κ. Αγίας Σωτήρας (Κοζάνης)
Κ. Αγίας Τριάδος (Αιτωλοακαρνανίας)
Κ. Αγίας Τριάδος (Ευρυτανίας)
Κ. Αγίας Τριάδος (Καρδίτσης)
Κ. Αγίας Τριάδος (Τρικάλων)
Κ. Αγίας Τριάδος (Αττικής και Βοιωτίας)
Κ. Αγίας Τριάδος (Λαρίσης)
Κ. Αγίας Τριάδος (Βοιωτίας)
Κ. Αγίας Τριάδος (Μαγνησίας)
Δ. Αγίας Τριάδος (Καστοριάς)
Κ. Αγίας Τριάδος (Ιωαννίνων)
Κ. Αγίας Τριάδος (Λασιθίου)
Κ. Αγίας Τριάδος (Αργολίδος)
Κ. Αγίας Τριάδος (Θεσσαλονίκης)
Κ. Αγίας Τριάδος (Ηλείας)

Επιστροφή