ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 736

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δημιουργία και λειτουργία υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου Δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 6072
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 10/03/2023 - 29/05/2023

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 667
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 06/03/2023 - 30/06/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Μηχανισμός υποστήριξης οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Ηπείρου (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 746
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 06/03/2023 - 28/04/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οδοφωτισμό των οδικών αξόνων της Περιφέρειας Αττικής (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1067
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 27/02/2023 - 30/04/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ για την επικαιροποίηση των Στρατηγικών ΟΧΕ ΒΑΑ, των Δήμων Κατερίνης και Σερρών» (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 939
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 22/02/2023 - 30/03/2023

Επιστροφή