ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 901

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α' ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΟΥ_V (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 7598
Πρόγραμμα : Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 11/03/2024 - 15/09/2024

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Προστασία, ανάδειξη και προβολή της φυσικής κληρονομιάς και του οικοτουρισμού - ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 6394
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 08/03/2024 - 10/05/2024

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Σχολικά Κτίρια (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 7594
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 04/03/2024 - 04/11/2024

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός Μονάδων Προσχολικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 7634
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 04/03/2024 - 04/07/2024

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Ηπείρου – μεταφερόμενες πράξεις (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 7353
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 20/02/2024 - 20/05/2024

Επιστροφή