ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 698

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 6659
Πρόγραμμα : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 18/01/2023 - 17/02/2023

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής λοιπών ανακυκλώσιμων αποβλήτων στις Περιφέρειες Κρήτης, Ιονίων, Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 6424
Πρόγραμμα : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 31/10/2022 - 15/02/2023

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας – Κατάρτιση επαγγελματιών και εργαζομένων στη Βιώσιμη, Πράσινη και Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 6058
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 22/12/2022 - 31/01/2023

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου σε δημόσια κτίρια στη Μεγαλόπολη (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 6513
Πρόγραμμα : ΕΠ ΑΝΕΚ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 14/11/2022 - 31/01/2023

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Συμβουλευτικού Σταθμού Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στην Ελευσίνα» (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2278
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 24/07/2017 -

Επιστροφή