ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 698

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : ΚΑΙΝΟΤΌΜΕΣ ΔΡΆΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΊΤΕΣ (2022) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : ΦΠ&ΚΔ/ΑΠ4/2022
Πρόγραμμα : ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 05/12/2022 - 31/03/2023

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου σε δημόσια κτίρια στην Τρίπολη και στην Κόρινθο (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 6539
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 05/12/2022 - 28/02/2023

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΣ (ΣΔΑΕΚ) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : ΣΔΑΕΚ22
Πρόγραμμα : Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας (2022)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 28/11/2022 - 24/02/2023

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΚΟ) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : ΣΔΚΟ22
Πρόγραμμα : Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 28/11/2022 - 24/02/2023

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Πρόσκληση Leader για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : ΦΕΚ: 5361/Β/2022
Πρόγραμμα : LEADER/CLLD (Μέτρο 19)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 18/10/2022 - 22/02/2023

Επιστροφή