ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 804

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας των δημοσίων υποδομών (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3086
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 28/08/2023 - 31/10/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Νέα Κέντρα Κοινότητας των οποίων η υλοποίηση προετοιμάσθηκε και ωρίμασε την περίοδο 2014-2020 (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3287
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 22/08/2023 - 29/09/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Συνέχιση Κέντρων Κοινότητας (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3310
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 22/08/2023 - 29/09/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Συνέχιση Λειτουργίας Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας: Συνέχιση Λειτουργίας Ξενώνων Φιλοξενίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης από ΟΤΑ Α΄ Βαθμού (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3712
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 16/08/2023 - 18/09/2023

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3713
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 16/08/2023 - 18/09/2023

Επιστροφή