ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 890

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Βελτίωση / αναβάθμιση / συμπλήρωση κτιριακών υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 5173
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 02/01/2024 - 31/03/2024

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Call for proposals to promote gender equality (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : CERV-2024-GE
Πρόγραμμα : Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες 2021 - 2027 (CERV)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 21/12/2023 - 29/02/2024

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Networks of Towns (Δίκτυα Πόλεων) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : CERV-2024-CITIZENS-TOWN-NT
Πρόγραμμα : Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες 2021 - 2027 (CERV)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 14/12/2023 - 18/04/2024

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων με χαμηλή ενεργειακή κλάση, που ανήκουν σε ΟΤΑ α' και β' βαθμού της ΠΒΑ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3281
Πρόγραμμα : ΠεΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021 - 2027
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 01/12/2023 - 28/06/2024

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Κεντρικής Διοίκησης & Ο.Τ.Α (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 5051
Πρόγραμμα : ΕΠ Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΚΑ)
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 30/11/2023 - 31/12/2026

Επιστροφή