ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α' ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΟΥ_V


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ)
Φορέας χρηματοδότησης : Υπουργείο Aνάπτυξης και Eπενδύσεων
Γεωγραφική περιοχή :Επικράτεια
Αριθμός πρόσκλησης : 7598
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.)
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - ΔΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
- ΔΕΥΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ
- ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
- Δήμοι
Θεματικός τομέας : - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Επενδύσεις σε μέσα και συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών
- Επενδύσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών. - Ενίσχυση δομών και υποδομών φορέων πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή
- Επενδύσεις σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και προστασίας ακτών
- Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των αρχών, της οικονομίας και του πληθυσμού
- Δράσεις ενημέρωση και ευαισθητοποίησης για τη "Κλιματική Αλλαγή"
Σκοπός / Στόχος : Πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών σε ΟΤΑ Α' και Β΄ βαθμού
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Ενδεικτικές κατηγορίες δαπανών είναι:
1. Έργα /μελέτες που αφορούν στην εφαρμογή μέτρων πρόληψης για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών των μελλοντικών φυσικών καταστροφών
2. Έργα /μελέτες που αφορούν στην εφαρμογή μέτρων για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν οι φυσικές καταστροφές στις υποδομές αρμοδιότητας των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
3. Προμήθειες μονίμων εξοπλιστικών μέσων ή τεχνικού ή άλλου υλικού εξοπλισμού
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 74.000.000,00 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 11/03/2024  Λήξη: 15/09/2024
Ολοκλήρωση έργου έως :
Ειδικές πληροφορίες : - Άμεση Αξιολόγηση προτάσεων
- Κωδικός Πρόσκλησης: Π86_35_ΦΚ6
Επικοινωνία : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση: ΣΤΑΔΙΟΥ 27 ΑΘΗΝΑ, 105 59
Πληροφορίες: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΝΑ
Τηλ.: 2131364719, 2131364974
Email: a.ntona@ypes.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση