ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Τεχνική Βοήθεια Φορέων Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠεΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2021 - 2027
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια / ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Ηπείρου
Αριθμός πρόσκλησης : 8893
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ,
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ,
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ,
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Θεματικός τομέας : - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Θεματικοί υποτομείς :
Σκοπός / Στόχος : Στο πλαίσιο της πρόσκλησης θα υποστηριχθούν οι Αστικοί Δήμοι της περιφέρειας Ηπείρου που υλοποιούν
Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για τον σχεδιασμό, την προετοιμασία (ωρίμανσης) των έργων, την
παρακολούθηση και την αξιολόγηση της Στρατηγικής
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : Στο πλαίσιο της δράσης μπορούν να χρηματοδοτηθούν ενέργειες:
• Δικτύωσης φορέων,
• Παρακολούθησης, αξιολόγησης και αναθεώρησης των Στρατηγικών,
• Εκπόνησης μελετών και εμπειρογνωμοσυνών
• Υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων και ωρίμανσης έργων (μελέτες) στο πλαίσιο της επιλεξιμότητας,
• Επικοινωνίας και προβολής της Στρατηγικής.
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 1.000.000 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 15/04/2024  Λήξη: 30/06/2029
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2029
Ειδικές πληροφορίες : Κωδικός Πρόσκλησης: ΗΠ-043
Επικοινωνία : ΕΥΔ Προγράμματος Ήπειρος
https://www.espa-epirus.gr/
Τηλ: 26513 60500
Μπαλτογιάννης Νικόλαος
τηλ: 26513 60503
nikobalt@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

    Δεν υπάρχουν τροποποιήσεις για την πρόσκληση

Εκτύπωση