ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2020

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Πράσινο Ταμείο
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α, ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α./ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2020 (ημερολογιακό έτος)
Σκοπός : Σκοπός του Προγράμματος είναι η χρηματοδότηση και η υλοποίηση καινοτόμων δράσεων σχετικά με το φυσικό Περιβάλλον για το ημερολογιακό έτος 2020.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : - Άξονας Προτεραιότητας 1: Δράσεις Διατήρησης της Βιοποικιλότητας 500.000 ευρώ
- Άξονας Προτεραιότητας 2: Καινοτόμες Δράσεις – Έξυπνες Πόλεις 4.000.000 ευρώ
- Άξονας Προτεραιότητας 3: Συμμετοχικότητα Πολιτών: "Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες" 1.000.000 ευρώ
- Άξονας προτεραιότητας 4: λοιπές δράσεις 500.000 ευρώ
Προϋπολογισμός : 6.000.000 €
Θεσμικό πλαίσιο : Αρ. Απόφασης 171.6/2020 (Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου) (σχετικό αρχείο)
Επικοινωνία : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Τηλέφωνο : 210 5241919 & 5241903
Fax : 210 5241833
E-mail: info@prasinotameio.gr
Ιστοχώρος προγράμματος : http://prasino.evolution-isa.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF%CE%B9/
Xρήσιμες συνδέσεις : https://www.prasinotameio.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CF%81%CE%AC/
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : http://prasino.evolution-isa.gr/wp-content/uploads/2020/06/%CE%A1%CE%A0%CE%98446%CE%A8844-%CE%9D%CE%A12.pdf

Εκτύπωση   Προσκλήσεις