ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

HORIZON EUROPE 2021 - 2027/ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 2021 - 2027

Προσκλήσεις

Φορέας χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκή Ένωση
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Τ.Α. , ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α./ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΛΛΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Περίοδος εφαρμογής : 2021 - 2027
Στόχοι : - Ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης της ΕΕ, στην αναμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) και στην βελτίωση της ικανότητας της ΕΕ να καινοτομεί
- Σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με έξι βασικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες, που αφορούν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στον ψηφιακό μετασχηματισμό των κοινωνιών και της οικονομίας, στην ευημερία και ασφάλεια των πολιτών, καθώς και στην προστασία της ευρωπαϊκής δημοκρατίας.
Σκοπός : Ο Ορίζοντας Ευρώπη είναι το 9ο κατά σειρά πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ και αποτελεί το διάδοχο του 8ου προγράμματος πλαίσιο Ορίζοντας 2020 (2014-2020).
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2021-2022_en.pdf
Προϋπολογισμός : 95,5 δισ. ευρώ
Θεσμικό πλαίσιο : European Commission Decision C(2021)9128 of 15 December 2021 (σχετικό αρχείο)
Επικοινωνία : Πληροφορίες:
Εθνικό Σημείο Επαφής του Προγράμματος: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ: Μονάδα του Ιδρύματος
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Συντονιστής του Enterprise Europe Network –
Hellas (Kολοκοτρώνη 8, 105 61, Αθήνα, τηλ:. 210 360 7690, Ε-mail:
praxi@praxinetwork.gr, ιστοσελίδα: https://horizoneurope.gr/
Παρατηρήσεις : Πληροφοριες:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ/ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας: 10563, Αθήνα
Πληροφορίες: Δρ.Αντώνιος Καρβούνης
Τηλέφωνο: 213 136 1114 της Χώρας
E-mail: a.karvounis@ypes.gr
international@ypes.g
Ιστοχώρος προγράμματος : https://horizoneurope.gr/
Xρήσιμες συνδέσεις : https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2022/02/eggr7961-20220209.pdf
Λοιπές χρήσιμες συνδέσεις : https://www.ypes.gr/politikes-kai-draseis/diethni-kai-europaika-programmata-ota/programmata-kai-synergasies/enimeroseis-anakoinoseis

Εκτύπωση   Προσκλήσεις