ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 908

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης απόβλητων (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2104
Πρόγραμμα : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 04/09/2017 - 29/11/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράσεις Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Ηρακλείου - Ομάδα Α (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2221
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 01/08/2017 - 31/05/2021

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράσεις Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Χανίων - Ομάδα Α΄ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2251
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 01/08/2017 - 31/03/2020

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Συμβουλευτικού Σταθμού Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στην Ελευσίνα» (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2278
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 24/07/2017 -

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2231
Πρόγραμμα : ΕΠΑλΘ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014 - 2020
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 22/06/2017 - 31/12/2021

Επιστροφή