ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 901

Ανοικτή
Τίτλος πρόσκλησης : Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Συμβουλευτικού Σταθμού Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στην Ελευσίνα» (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2278
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 24/07/2017 -

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 2231
Πρόγραμμα : ΕΠΑλΘ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014 - 2020
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 22/06/2017 - 31/12/2021

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΠΑ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ, ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ) (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1265
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 15/03/2017 - 31/12/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ολοκληρωμένη χωρική επένδυση «Πολιτιστικής διαδρομής Εγνατίας Οδού» στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1704
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 20/10/2016 - 31/12/2020

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 1462
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 10/05/2016 - 31/12/2023

Επιστροφή