ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων

Προσκλήσεις
Δώστε μέρος του τίτλου :

Αριθμός προσκλήσεων : 900

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3452
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 05/04/2019 - 31/05/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Δράση 9ii.23B.1 Ομάδες βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3636
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 05/04/2019 - 15/12/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Νέα έργα ύδρευσης & εφαρμογή συστημάτων αφαλάτωσης για την ικανοποίηση αναγκών σε νησιά με ειδικές τοπικές και κλιματικές συνθήκες, σε νησιά - τουριστικούς πόλους με υψηλό κόστος μεταφοράς νερού και σε παράκτιες τουριστικές περιοχές (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3623
Πρόγραμμα : ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 03/04/2019 - 01/07/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Προγράμματα κατάρτισης κοινωνικά ευπαθών ομάδων στα πλαίσια Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3372
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 30/03/2019 - 20/12/2019

Κλειστή
Τίτλος πρόσκλησης : Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων και Σχολικών Συγκροτημάτων της Περιοχής Παρέμβασης (Λεπτομέρειες πρόσκλησης)
Αριθμός πρόσκλησης : 3511
Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίοδος υποβολής προτάσεων : 29/03/2019 - 31/03/2020

Επιστροφή