ΕΕΤΑΑ Οδηγός
Χρηματοδοτήσεων
Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων

Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στους τομείς του πολιτισμού και τουρισμού


Πρόγραμμα χρηματοδότησης : ΠεΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021 - 2027
Φορέας χρηματοδότησης : Περιφέρεια / ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027
Γεωγραφική περιοχή :Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Αριθμός πρόσκλησης : 6292
Κατηγορία Δικαιούχων : ΔΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Δικαιούχοι (αναλυτικά) : - Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
- Δήμους Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
- Υπουργείο Πολιτισμού και εποπτευόμενοι φορείς του
- Υπουργείο Τουρισμού και εποπτευόμενοι φορείς του
Θεματικός τομέας : - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
- ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
Θεματικοί υποτομείς : - Προώθηση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- Δράσεις Πολιτισμού
- Δράσεις Αθλητισμού
- Στήριξη Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Τοπικής Ανάπτυξης
Σκοπός / Στόχος : H Δράση αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής, για την ανάδειξη των τουριστικών πόρων και της μοναδικής πολιτισμικής ταυτότητας και του φυσικού πλούτου της Περιφέρειας. Η συμβολή των ΤΠΕ στην ενσωμάτωση του πολιτισμού στην αλυσίδα του τουρισμού εμπειρίας είναι ιδιαίτερα σημαντική και αρκετές δραστηριότητες θα προσανατολιστούν στην κατεύθυνση αυτή.
Χρηματοδοτούμενες δράσεις : (λεπτομέρειες)
Προϋπολογισμός πρόσκλησης : 2.000.000,00 €
Περίοδος υποβολής προτάσεων : Έναρξη: 20/12/2024  Λήξη: 29/03/2024
Ολοκλήρωση έργου έως : 31/12/2029
Ειδικές πληροφορίες : Κωδικός Πρόσκλησης: 41_Δ.1.3
Επικοινωνία : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ»
Ταχ. Δ/νση: Σ. Καράγιωργα 22, 84100 Ερμούπολη
Πληροφορίες: Ν. Αλμπανόπουλος
Αγγ. Παλαιολόγου
Τηλ.: 2281360819, 2281360800
Email: notioaigaio@mou.gr
Πρόσθετες πληροφορίες : Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης
Αρχείο της πρόσκλησης (pdf)

Τροποποιήσεις

Εκτύπωση